Jogi nyilatkozat

Az Aranyanyu.hu-n található minden tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a a szerzői jogok tulajdonosának, a Terézanyu Online Kft.-nek a kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A szerzői jogokról bővebben

Azzal, hogy belépsz a www.aranyanyu.hu oldalra, elfogadod az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó vagy.

Az Aranyanyu.hu honlapon található teljes tartalom a Terézanyu Online Kft. ("Szerző") szellemi tulajdona.

A Szerző, mint a szerzői jog tulajdonosa fenntartja a teljes tartalomra vonatkozóan annak terjesztésével és másolásával kapcsolatos minden jogot.

A tartalomátvétel jogszerű lehetőségei:

1. Idézés hivatkozással
Az Aranyanyu.hu oldalon található írások közül szabadon idézhető, az adott cikk címe és a cikk első mondata (lead). A cikk további része az online működő, azaz átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg az Aranyanyu.hu weboldalon. A hivatkozás lehet szöveges vagy akár grafikus link is.

2. Másodközlés, írásos engedéllyel
Amennyiben teljes cikket, tartalmat, fotót vagy grafikát szeretnél felhasználni akár nyomtatott akár elektronikus sajtóban, vagy bármilyen más üzleti célból, úgy kérjük, ezt jelezzed az info@aranyanyu.hu mail címen felénk, hogy az utánközlésre írásbeli engedélyt adhassunk.

Figyelem!

Szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra, adatszerkezet, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - lementheted merevlemezedre vagy kinyomtathatod, de ebben az esetben sem vagy jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, letölthetővé tételére, adatbázisban történő tárolására, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az aranyanyu kifejezés védjegyoltalom alatt áll.

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Védjegytv.) 12. §-a szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ: a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel, olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

Az Aranyanyu.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem és védjegyoltalom alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, azt a részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.